[{"id":"1856","yorum":"Tart\u0131\u015fmac\u0131 tav\u0131rlardan uzak durarak empati kurabilece\u011finiz bir g\u00fcn. \u00d6zellikle aile bireylerinin cesur kararlar\u0131n\u0131zdan destek g\u00f6rmeye ihtiya\u00e7lar\u0131 var. Herkes sizin iki duda\u011f\u0131n\u0131z\u0131n aras\u0131ndan \u00e7\u0131kacak s\u00f6zlere odaklan\u0131r.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2018-03-16"},{"id":"1857","yorum":"Arkada\u015flar\u0131n\u0131z\u0131n dertlerini dinlemek, onlar i\u00e7in fedakarl\u0131k yapmak, yard\u0131m kurulu\u015flar\u0131na ba\u011f\u0131\u015fta bulunmak ya da g\u00f6n\u00fcll\u00fc olarak \u00e7al\u0131\u015fmak i\u00e7inizden gelir. D\u00fcnyevi i\u015fler devam etse de sizi soyut konular ilginizi \u00e7eker.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2018-03-16"},{"id":"1858","yorum":"Ebeveynlerin ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 gidermek ve onlara destek olmak bug\u00fcn temel konununuz olabilir. Sanatsal veya spirit\u00fcel konularla ilgilenen biriyle tan\u0131\u015f\u0131p, etkilenebilirsiniz. Sevdiklerinize yard\u0131m etmek sizi mutlu eder. Pratik fikirlerinize herkesin ihtiyac\u0131 var.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2018-03-16"},{"id":"1859","yorum":"Ama daha \u00e7ok hayat\u0131n felsefi taraf\u0131yla ilgilenmek istersiniz. Zira t\u00fcm g\u00fcn Bal\u0131k burcunda seyahat edecek y\u00f6netici gezegeniniz Ay, sizin yurt d\u0131\u015f\u0131 ba\u011flant\u0131lar\u0131n\u0131za ve yeni \u00f6\u011fretilere yelken a\u00e7man\u0131za \u0131\u015f\u0131k tutacak. Hislerinize g\u00fcvenin.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2018-03-16"},{"id":"1860","yorum":"Zira ko\u015fulsuz sevgi, yard\u0131mseverlik ve fedakarl\u0131k temalar\u0131 kap\u0131n\u0131z\u0131 \u00e7alabilir. Ama kanmaya ve kand\u0131r\u0131lmaya dikkat. Kalbinizi bunu hak edenlere a\u00e7\u0131n. C\u00f6mert\u00e7e sevginizi ve a\u015fk\u0131n\u0131z\u0131 payla\u015f\u0131n. Do\u011fayla bulu\u015fun. E\u011flence mekanlar\u0131na gidip ne\u015felenin.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2018-03-16"},{"id":"1861","yorum":"Ba\u011f\u0131ml\u0131 oldu\u011fu fikir ve konulara tak\u0131l\u0131 kal\u0131r. Onu ikna etmek sizin i\u00e7in zordur. Olaylar\u0131 kendi ak\u0131\u015f\u0131na b\u0131rakmakta fayda var. Bazen zihin yerine kalp daha do\u011fru karar verir.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2018-03-16"},{"id":"1862","yorum":"Sa\u011fl\u0131k konular\u0131nda yard\u0131m etmek, yar\u0131m kalan i\u015fleri toparlamak ve organize olmak size d\u00fc\u015fer. Ayaklar\u0131n\u0131za \u00f6zen g\u00f6stermelisiniz. Uzaklardan alaca\u011f\u0131n\u0131z habere sevinirsiniz.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2018-03-16"},{"id":"1863","yorum":"B\u00f6yle insanlar\u0131n da size fayda vermeyece\u011fini kabullenmelisiniz. Meditasyon yapmak, inan\u00e7lar\u0131 sorgulamak, spirit\u00fcel grup \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na kat\u0131lmak ve yaln\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131n keyfini \u00e7\u0131karmak i\u00e7in harika bir g\u00fcn.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2018-03-16"},{"id":"1864","yorum":"Herkese ko\u015fulsuz sevginizi sunmak, kar\u015f\u0131l\u0131k beklemeden iyilik yapmay\u0131 kendinize misyon edinebilirsiniz. Yine de a\u015f\u0131r\u0131 iyimser tav\u0131rlardan ka\u00e7\u0131nmak gerekir. Evde su borular\u0131 veya tesisatla ilgili s\u0131k\u0131nt\u0131lar ortaya \u00e7\u0131kabilir.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2018-03-16"},{"id":"1865","yorum":"Dolay\u0131s\u0131yla ruhsal dengesini iyile\u015ftirmek size d\u00fc\u015fer. Di\u011fer yandan sanatsal \u00e7al\u0131\u015fmalar yapmak, etkili yaz\u0131lar kaleme almak i\u00e7in harika. Hatta kendinizi \u015fiir yazarken bile hayal edebilirsiniz.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2018-03-16"},{"id":"1866","yorum":"Alma verme dengesinde s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131z\u0131 \u00e7izin. Sonradan bu dengeyi kurmakta zorlan\u0131rs\u0131n\u0131z. Sevdi\u011finizle beraber romantik bir ortamda hayat\u0131 payla\u015fmak da laz\u0131m.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2018-03-16"},{"id":"1867","yorum":"\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc g\u00f6z\u00fcn\u00fcz\u00fcn g\u00fcc\u00fcn\u00fc derinden hissedin. Depresif konulardan uzak durun. Ayak masaj\u0131 yapt\u0131r\u0131n. Deniz kenar\u0131nda y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yap\u0131n. Bir \u00e7ay molas\u0131 verin. Moralinizi y\u00fcksek tutun.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2018-03-16"}]