[{"id":"1916","yorum":"Karizma sahibi bu ki\u015filerin fikirlerinden kolay etkilenirsiniz. Kurumsal hayat\u0131n\u0131zdaki monotonlu\u011fun k\u0131r\u0131lma d\u00f6neminden ge\u00e7iyorsunuz. Ad\u0131mlar\u0131n\u0131z\u0131 temkinli bir o kadar da cesaretle at\u0131n. Yan\u0131n\u0131zdakilerden destek g\u00f6r\u00fcrs\u00fcn\u00fcz.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2018-05-12"},{"id":"1917","yorum":"S\u00f6zleriniz ve eylemlerinizle hemen dikkatleri \u00fczerinize \u00e7ekersiniz. Karde\u015fle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Hayati konularda karar verirken sizden destek isteyecektir. Uzaklardaki ba\u011flant\u0131lar\u0131n\u0131z\u0131 tekrar g\u00f6zden ge\u00e7irmek istersiniz.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2018-05-12"},{"id":"1918","yorum":"Aile ili\u015fkileriniz \u00f6ncesi gibi olamayacakt\u0131r. Kendi kararlar\u0131n\u0131z\u0131n ne kadar do\u011fru oldu\u011funu g\u00f6zlemlersiniz. Ama aile i\u00e7indeki karma\u015fa g\u00f6n\u00fcl yorgunlu\u011fu verir. Sorumluluklar\u0131 \u00fczerinizden atma \u015fans\u0131n\u0131z pek yok. B\u00fct\u00e7e a\u00e7\u0131\u011f\u0131n\u0131 zekan\u0131zla toparlamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131n.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2018-05-12"},{"id":"1919","yorum":"Korkunun asl\u0131nda zihninizdeki d\u00fc\u015f\u00fcncelerin bir iz d\u00fc\u015f\u00fcm\u00fc oldu\u011funu anlad\u0131\u011f\u0131n\u0131zdan beri ipleri elinizde tutmay\u0131 ba\u015far\u0131yorsunuz. Hayat\u0131n ger\u00e7ekli\u011fini kabullenmek size karizmatik bir g\u00fc\u00e7 y\u00fckl\u00fcyor. Ya da bu tarz karizmas\u0131 y\u00fcksek kimselerin deste\u011fini arkan\u0131za al\u0131rs\u0131n\u0131z.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2018-05-12"},{"id":"1920","yorum":"\u0130nat\u00e7\u0131 tav\u0131rlardan ka\u00e7\u0131nmal\u0131s\u0131n\u0131z. \u0130\u015f de\u011fi\u015ftirmek ya da terfi almak i\u00e7in planlar yapmaya \u015fimdiden ba\u015flay\u0131n. Gelecek hedeflerinizde cesaretli at\u0131l\u0131m enerjisi mevcut. Hayat\u0131n\u0131za h\u0131rsl\u0131, dinamik bir ili\u015fki \u00e7ekebilirsiniz.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2018-05-12"},{"id":"1921","yorum":"Bu uzun soluklu bir ba\u015flang\u0131c\u0131 ya\u015fam\u0131n\u0131za ta\u015f\u0131r. \u00c7ocu\u011funuzun gelece\u011fe ait hedeflerini mercek alt\u0131na almak istersiniz. Eski d\u00fczenden \u00e7\u0131k\u0131p yeni enerjilere kalbinizi sonuna kadar a\u00e7\u0131n. Mistik konularla ilgilenen bir ki\u015finin etkisinde kalabilirsiniz.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2018-05-12"},{"id":"1922","yorum":"Gizemli bir a\u015fka yelken a\u00e7mak da isteyebilirsiniz. Tehlikeli sularda gezmedi\u011finiz s\u00fcrece hayat\u0131n g\u00fczelliklerini diledi\u011finizce payla\u015f\u0131n. Aile i\u00e7indeki bir anla\u015fmazl\u0131k art\u0131k d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcme u\u011frar. \u00c7\u00f6z\u00fcm zaman\u0131.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2018-05-12"},{"id":"1923","yorum":"Enerji \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na kat\u0131labilirsiniz. \u0130nat\u00e7\u0131 ve dik kafal\u0131 tav\u0131rlardan ka\u00e7\u0131nmakta fayda var. \u015eifa \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ruhunuzu dinlendirir. Karde\u015f ve yak\u0131n akrabalarla sorunlar\u0131n\u0131z\u0131 gidermek i\u00e7in harekete ge\u00e7in. Her konunun bir sonucu olacakt\u0131r.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2018-05-12"},{"id":"1924","yorum":"Bu durumda \u00f6zel yeteneklerinizi ke\u015ffetmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131p bunlar\u0131 h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde ya\u015fam\u0131n\u0131za katmay\u0131 deneyin. Yorulmak bilmez enerjiniz hem zihninizi hem hislerinizi d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmeye olduk\u00e7a a\u00e7\u0131k. Kariyeri b\u0131rak\u0131p yoga e\u011fitmeni olmaya bile karar verirsiniz.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2018-05-12"},{"id":"1925","yorum":"Sizi destekleyen gizli kimliklerin kurumsal hayatla \u00f6nemli ba\u011flar\u0131 olabilir. Siz de bu y\u00f6nlerinden faydalanmaya bak\u0131n. Aile i\u00e7i meselelerde a\u015f\u0131r\u0131 sorumluluk y\u00fcklenmek kemik ve di\u015f a\u011fr\u0131lar\u0131na neden olabilir. Gizli s\u00f6zle\u015fme ve anla\u015fmalara imza atabilirsiniz.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2018-05-12"},{"id":"1926","yorum":"Bilin\u00e7alt\u0131n\u0131z sizi soyut kavramlar\u0131 kabullenmek i\u00e7in adeta zorlar. Kolektif bilincinizin aktif oldu\u011fu bir g\u00fcnd\u00fcr. Yard\u0131ma muhta\u00e7 ki\u015fi ve gruplar i\u00e7in arka plandan \u00e7al\u0131\u015fmalara kat\u0131labilirsiniz. Bast\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131z korkularla y\u00fczle\u015febilirsiniz.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2018-05-12"},{"id":"1927","yorum":"Gelece\u011fe ait planlar\u0131n\u0131z\u0131 yeniden g\u00f6zden ge\u00e7irmek i\u00e7in uygun bir g\u00fcn. Sizi \u00f6nceden beri takip eden gizli bir hayran\u0131n\u0131z ortaya \u00e7\u0131kabilir. Sezgileriniz ve psi\u015fik yeteneklerinizi ke\u015ffetme g\u00fcn\u00fc.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2018-05-12"}]