[{"id":"3421","yorum":"Bug\u00fcnlerde enerjinizin zirvesindesiniz. Hayat ata\u011fa kalkman\u0131z i\u00e7in size baz\u0131 yeni f\u0131rsatlar sunmaktad\u0131r. Sakin yap\u0131n\u0131z\u0131n alt\u0131nda g\u00fc\u00e7l\u00fc hedefleriniz var. Size sunulacak teklifleri olumlu bir \u015fekilde de\u011ferlendirmeli ve sonu\u00e7lara mant\u0131kl\u0131 bir \u015fekilde yakla\u015fmal\u0131s\u0131n\u0131z. Arkada\u015flar\u0131n\u0131z\u0131n i\u015f kapasitesi sizin i\u00e7in \u00f6nem te\u015fkil ediyor.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2018-11-01"},{"id":"3422","yorum":"\u00c7evrenizdekiler sizi sonsuz destekliyor. \u00d6zellikle aileniz ve partneriniz. Ancak hedeflerinizi, kendiniz y\u00f6nlendirmek istiyor ve ba\u015fkalar\u0131n\u0131n fikirlerinden etkilenmek istemiyorsunuz. \u0130htiya\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131n s\u0131n\u0131r\u0131 yok biliyorsunuz ve oto kontrol sisteminizi geli\u015ftirmelisiniz.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2018-11-01"},{"id":"3423","yorum":"Son g\u00fcnlerde kendiniz yaln\u0131z hissediyorsunuz. \u00d6zellikle bug\u00fcn ailenizin ve sevdiklerinizin sizinle birlikte olmas\u0131n\u0131 arzulad\u0131\u011f\u0131n\u0131z bir g\u00fcn. Ki\u015fisel zevklerinizin g\u00fcndem kazanmas\u0131yla, b\u00fct\u00e7enizin kapasitesi de \u00f6nem kazanacak. \u0130\u015f ve sosyal \u00e7evrelerde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131z sorunlar\u0131 sevdiklerinizle payla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131z zaman kendinizi rahatlam\u0131\u015f hissediyor ve kendinize olan g\u00fcveniniz art\u0131yor.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2018-11-01"},{"id":"3424","yorum":"Aileniz ve dostlar\u0131n\u0131z sayesinde, baz\u0131 problemlerinizin \u00fcstesinden geleceksiniz. Kararl\u0131 bir d\u00fc\u015f\u00fcnce yap\u0131s\u0131na sahip olman\u0131za ra\u011fmen, duygusal ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131z y\u00fcz\u00fcnden, hata yapmaya a\u00e7\u0131ks\u0131n\u0131z. Sab\u0131rl\u0131 davranmay\u0131 ba\u015farabilirseniz, kazan\u00e7l\u0131 siz \u00e7\u0131kacaks\u0131n\u0131z. Zevklerin s\u00f6z konusu oldu\u011fu, k\u0131sa yollar g\u00fcndeme gelebilir.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2018-11-01"},{"id":"3425","yorum":"Son g\u00fcnlerde partnerinizdeki so\u011fukluk sizi oldu\u011fu kadar onu da derinden etkiliyor. Art\u0131k konu\u015fma zaman\u0131 gelmi\u015f g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. \u0130leti\u015fim konusunda engel tan\u0131m\u0131yor ve ula\u015fmak istedi\u011finiz ki\u015filere gereken mesaj\u0131 veriyorsunuz. Bug\u00fcn, yeniden durum de\u011ferlendirmesi yapabilir ve i\u015finizde sizi s\u0131kan ayr\u0131nt\u0131lardan kurtulman\u0131n yollar\u0131n\u0131 arayabilirsiniz.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2018-11-01"},{"id":"3426","yorum":"Bir s\u00fcredir artan k\u0131skan\u00e7l\u0131k duygular\u0131n\u0131z\u0131 dengelemelisiniz. Aksi takdirde bu fevri tavr\u0131n\u0131z sizi de \u00fczebilir. Sakin g\u00f6r\u00fcnen gizli bir inat\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131z var. Uzun vadeli, \u00e7\u00f6z\u00fcm bekleyen \u00e7al\u0131\u015fmalarda sab\u0131rl\u0131 davran\u0131\u015flar\u0131n\u0131zla dikkat \u00e7ekiyorsunuz. Olaylara sezgisel bir g\u00fc\u00e7le yakla\u015fman\u0131z, sizi farkl\u0131 k\u0131labilir. Parasal konulara dikkat.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2018-11-01"},{"id":"3427","yorum":"Maddi konularda \u00f6nemli g\u00fcnler sizi bekliyor. \u00d6n\u00fcn\u00fczdeki f\u0131rsatlar\u0131 zekice de\u011ferlendirmelisiniz. F\u0131rsatlara kar\u015f\u0131 kay\u0131ts\u0131z kalamayacaks\u0131n\u0131z. Bug\u00fcn baz\u0131 \u00f6nerilerin sizin i\u00e7in \u00f6nemli de\u011ferlendirmelere neden olaca\u011f\u0131ndan emin olabilirsiniz. Ba\u015far\u0131n\u0131z i\u00e7in gerekli sab\u0131r ve yetene\u011fe sahipsiniz.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2018-11-01"},{"id":"3428","yorum":"\u00d6zg\u00fcrce \u00e7al\u0131\u015fmaya al\u0131\u015fk\u0131n birisiniz, bask\u0131ya gelemiyorsunuz. Ortak \u00e7al\u0131\u015fma i\u00e7inde bulundu\u011funuz ki\u015fileri etkiliyor onlara destek oluyorsunuz ama s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131z var. Oysa birlikte \u00e7al\u0131\u015farak onlar\u0131n yaratma g\u00fcc\u00fcnden de olumlu etkilenebilirsiniz. A\u015fk hayat\u0131n\u0131zdaki dalgalanma s\u00fcr\u00fcyor. Bug\u00fcn, sorgulad\u0131\u011f\u0131n\u0131z konular\u0131n cevaplar\u0131 sizi tatmin etmeyebilir.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2018-11-01"},{"id":"3429","yorum":"Sevdikleriniz sizin i\u00e7in kayg\u0131lan\u0131yor. Son ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131z ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131n y\u00fck\u00fcn\u00fc sevdiklerinizle payla\u015farak hafifletebilirsiniz. \u0130\u015finiz de ise iyi haberler var. Sistemlerin ki\u015fisi de\u011filsiniz fakat ele ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z t\u00fcm konular\u0131 pratik bir \u015fekilde sonu\u00e7land\u0131rmas\u0131n\u0131 iyi biliyorsunuz. Birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131z ki\u015filerin fikirleri sizin i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli. Payla\u015f\u0131mlar\u0131n g\u00fc\u00e7l\u00fc oldu\u011fu bir g\u00fcn.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2018-11-01"},{"id":"3430","yorum":"Partnerinizle yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z uzun sohbetler, duygusal anlamda size daha fazla bir derinlik kazand\u0131r\u0131yor. \u00c7evrenizde geli\u015fen olaylar\u0131n i\u00e7 y\u00fcz\u00fcn\u00fc kolay bir \u015fekilde g\u00f6r\u00fcyor fakat yorum yapmaktan \u00e7ekiniyorsunuz. Aile ba\u011flar\u0131n\u0131z\u0131 g\u00fc\u00e7lendirici \u00e7al\u0131\u015fmalar i\u00e7indesiniz. Baz\u0131 bireyleri bir araya getirme planlar\u0131 yapacaks\u0131n\u0131z.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2018-11-01"},{"id":"3431","yorum":"Alaca\u011f\u0131n\u0131z bir haber bug\u00fcn sizin enerjinizi d\u00fc\u015f\u00fcrebilir. Hatta duygusal ya\u015fant\u0131n\u0131za baz\u0131 k\u0131s\u0131tlamalar getirebilir. Partnerinizin istekleri do\u011frultusunda para harcayabilirsiniz. Ama\u00e7lar\u0131n\u0131za uygun hareket etmedi\u011finiz zaman huzursuz olabilirsiniz. Dinamik yap\u0131n\u0131z\u0131 sergileyece\u011finiz davran\u0131\u015flar i\u00e7inde oldu\u011funuz zaman, daha mutlu oluyorsunuz.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2018-11-01"},{"id":"3432","yorum":"\u0130\u015finizdeki geli\u015fmeler yeni bir kap\u0131 a\u00e7acak gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. Ba\u015far\u0131n\u0131z s\u0131n\u0131rlar a\u015fabilir. Bug\u00fcn partnerinizi sorgulamak isteyecek ve onun d\u00fc\u015f\u00fcnceleri paralelinde etkilenmeler ya\u015fayacaks\u0131n\u0131z. Onun size yakla\u015f\u0131mlar\u0131, baz\u0131 de\u011fer yarg\u0131lar\u0131n\u0131z\u0131 farkl\u0131 bir \u015fekilde etkileyebilir. \u0130nat\u00e7\u0131 ki\u015fili\u011finizi biraz t\u00f6rp\u00fclemekte yarar var.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2018-11-01"}]