[{"id":"3433","yorum":"\u0130\u015finizle ilgili elinizden geleni yap\u0131yorsunuz ancak baz\u0131 konular sizin d\u0131\u015f\u0131n\u0131zda art\u0131yor \u00f6rne\u011fin maddi konularda anla\u015fmaya varmak istiyorsunuz fakat sizden \u00f6nce baz\u0131 \u015feyler \u00e7oktan yap\u0131lm\u0131\u015f. Son zamanlarda maddi konularda fazla eliniz a\u00e7\u0131k, iyi niyetinizi suiistimal eden insanlar olabilir. Ak\u015fam saatleri ailenizle ilgili \u00f6nemli bir telefon alabilirsiniz.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2018-11-02"},{"id":"3434","yorum":"Bug\u00fcn belki de sizin i\u00e7in nihai karar g\u00fcn\u00fc. \u0130\u015finizle ilgili s\u00fcrekli erteledi\u011finiz konu hakk\u0131nda bug\u00fcn art\u0131k bir nokta koyabilir, radikal kararlar alabilirsiniz. \u00d6zel hayat\u0131n\u0131zda ise partneriniz sizin sevginizden emin olmak istiyor, size a\u015f\u0131k ancak sizin d\u0131\u015fa d\u00f6n\u00fck haliniz onu sizden uzakla\u015ft\u0131r\u0131yor. Sizden ilgi bekliyor ve bu durum halinde onun da akl\u0131nda baz\u0131 durumlar var ve bunu de\u011fi\u015ftirecek.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2018-11-02"},{"id":"3435","yorum":"\u00d6zel hayat\u0131n\u0131z bug\u00fcnlerde \u00e7ok renkli. Heyecan dolu bir sevgiliniz var bu sizi mutlu ediyor. Bu size kendinizi daha bir enerjik ve zinde hissettiriyor. \u0130\u015f hayat\u0131n\u0131zda baz\u0131 de\u011fi\u015fiklikler s\u00f6z konusu ancak bu duruma ayak uydurmakta zorlanm\u0131yorsunuz art\u0131k al\u0131\u015ft\u0131n\u0131z hatta bir de\u011fi\u015fiklik ister oldunuz. Bu aralar \u00f6nemli insanlarla tan\u0131\u015facaks\u0131n\u0131z \u00e7evreniz geni\u015fleyecek ilerde bu ki\u015filerle farkl\u0131 i\u015fler yapma f\u0131rsat\u0131 bile bulabilirsiniz.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2018-11-02"},{"id":"3436","yorum":"Bug\u00fcn i\u015finizle ilgili ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131z bir tart\u0131\u015fma nedeniyle g\u00fcne k\u00f6t\u00fc ba\u015flayabilirsiniz. Yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z i\u015fe g\u00fcveniyorsunuz ancak bunu sakince anlatmay\u0131 da \u00f6\u011frenmelisiniz. A\u015fk hayat\u0131n\u0131zda farkl\u0131 duygular\u0131 bir arada ya\u015famaya al\u0131\u015ft\u0131n\u0131z ancak b\u00f6ylesini uzun s\u00fcredir ya\u015famam\u0131\u015ft\u0131n\u0131z sevgilinizden hi\u00e7 beklemedi\u011finiz bir s\u00fcrpriz alabilirsiniz ve bu size kendinizi farkl\u0131 hissettirecek.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2018-11-02"},{"id":"3437","yorum":"Son zamanlarda i\u015f yerinizde geli\u015ftirdi\u011finiz baz\u0131 i\u015f taktikleri \u00e7\u00f6z\u00fcm konusunda pek ba\u015far\u0131l\u0131 olmuyor ancak hemen can\u0131n\u0131z\u0131 s\u0131kmay\u0131n ve pes etmeden devam edin k\u00fc\u00e7\u00fck hatalar s\u00f6z konusu olabilir. Arkada\u015fl\u0131k ortam\u0131nda daha fazla zarar g\u00f6rmek istemiyorsan\u0131z s\u0131n\u0131rlar\u0131 \u015fimdiden koyun. Parasal konularda biraz daha dikkat. Daha planl\u0131 davranman\u0131z gerekebilir.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2018-11-02"},{"id":"3438","yorum":"G\u00fcne duygusal ba\u015flay\u0131p enerjik ve hareketli bitireceksiniz. Asl\u0131nda sizin yap\u0131n\u0131z bu, renkli olmay\u0131 birden \u00fcz\u00fclmeyi sonra yeniden g\u00fclmeyi seviyorsunuz. \u00c7oktand\u0131r yap\u0131lamas\u0131 gereken i\u015fleri art\u0131k yapmal\u0131s\u0131n\u0131z bunun \u00f6nemli bir k\u0131sm\u0131n\u0131 bu g\u00fcn bitireceksiniz. Kendinize zaman ay\u0131rmay\u0131 seviyorsunuz ak\u015fam saatlerinde sevdi\u011finiz bir insanla bulu\u015fabilirsiniz.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2018-11-02"},{"id":"3439","yorum":"\u0130\u015finizle ilgili s\u00fcrekli aksamalar sizi bir hayli zor duruma d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor. Bu durum sizde bir hayli strese sokuyor ve hatalar katlanarak devam ediyor. Kendinizi toparlay\u0131p bir \u00e7al\u0131\u015fma plan\u0131 \u00e7\u0131karabilirsiniz. Buna uymay\u0131 da al\u0131\u015fkanl\u0131k haline getirmelisiniz tabi ki. A\u015fk hayat\u0131n\u0131zda ise g\u00fc\u00e7l\u00fc bir d\u00f6neme giriyorsunuz ve bu sizi duygular\u0131n\u0131z\u0131 kar\u015f\u0131 tarafa fazlas\u0131yla ge\u00e7irmenizi sa\u011flayacak.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2018-11-02"},{"id":"3440","yorum":"Bug\u00fcn i\u015f hayat\u0131n\u0131zda herkesin \u00e7ok istedi\u011fi ancak y\u00f6neticinizin size uygun g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc bir i\u015f seyahati var bu sizin i\u00e7in bir \u015fans sevinmelisiniz. Baz\u0131 konularda \u00e7ok iyisiniz ancak cesaretiniz yok bunu yenmelisiniz. \u00d6zel hayat\u0131n\u0131zda ise, partnerinizin artan harcamalar\u0131 nedeniyle i\u015fler biraz kar\u0131\u015fabilir. G\u00f6rmezden gelmek yerine konu\u015farak soruna \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00fcretmeyi denemelisiniz.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2018-11-02"},{"id":"3441","yorum":"\u00d6zel hayat\u0131n\u0131zla ilgili ya\u015fam\u0131n\u0131za fazla m\u00fcdahale edildi\u011finiz d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsunuz. Ancak bu m\u00fcdahalelerin \u00e7o\u011fu sizin iyili\u011finiz i\u00e7in olabilir. \u00d6nerileri al\u0131p onlar\u0131 incitmeden kendi yolunuzu \u00e7izebilirsiniz. Son zamanlarda i\u015f yerinizde geli\u015ftirdi\u011finiz baz\u0131 i\u015f taktikleri \u00e7\u00f6z\u00fcm konusunda pek ba\u015far\u0131l\u0131 olmuyor ancak hemen can\u0131n\u0131z\u0131 s\u0131kmay\u0131n ve pes etmeden devam edin k\u00fc\u00e7\u00fck hatalar s\u00f6z konusu olabilir.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2018-11-02"},{"id":"3442","yorum":"Haftan\u0131n son g\u00fcn\u00fc rutin i\u015flerinizi tamamlay\u0131p uzun s\u00fcredir gitmek kat\u0131lmak istedi\u011finiz sosyal faaliyetleriniz i\u00e7in zaman ay\u0131rabilirsiniz. Son zamanlar\u0131n yorgunlu\u011fu ve artan stresinize en iyi \u00e7\u00f6z\u00fcm sosyal hayat\u0131n\u0131z. Ak\u015fam saatlerinde alaca\u011f\u0131n\u0131z bir telefon sizi bamba\u015fka ruh haline ta\u015f\u0131yabilir. Parasal konularda ise kayg\u0131lanacak bir durum yok.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2018-11-02"},{"id":"3443","yorum":"Bug\u00fcnlerde i\u015f hayat\u0131n\u0131zda da verimli bir \u00e7al\u0131\u015fma sergilemiyorsunuz, s\u0131k s\u0131k molalar d\u00fczenleyecek ve bu molalar\u0131 uzatacaks\u0131n\u0131z. Bu aralar iki kere d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn ak\u0131ll\u0131ca davran\u0131n zira pi\u015fman olacak hareketlerde bulunmay\u0131n. Duygusal a\u00e7\u0131dan yapmak istedi\u011finiz bir\u00e7ok \u015feyi yapamayacaks\u0131n\u0131z. A\u015fk hayat\u0131n\u0131zdaki karma\u015f\u0131k durum bir hayli zaman\u0131n\u0131z\u0131 alabilir.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2018-11-02"},{"id":"3444","yorum":"Bug\u00fcn i\u015finizle ilgili \u00f6nemli bir teklifle kar\u015f\u0131la\u015fabilirsiniz. Hayat\u0131n\u0131z\u0131 yeniden kurgulaman\u0131z\u0131 da beraberinde getirecek bu teklifle ilgili karar vermeden \u00f6nce etrafl\u0131ca d\u00fc\u015f\u00fcnmenizde fayda var. Konu partnerinizi de yak\u0131ndan ilgilendiriyor. Hafta sonu bu durumu onunla payla\u015fabilir ve birlikte karar alma yoluna gidebilirsiniz.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2018-11-02"}]