[{"id":"3445","yorum":"Son zamanlarda a\u015fk hayat\u0131n\u0131zda g\u00f6zle g\u00f6r\u00fcl\u00fcr boyutlarda bir y\u0131pranma s\u00f6z konusu, bu sizi ve partnerinizi hayli yoruyor. Aran\u0131zda ki so\u011fuklu\u011fun temel nedeni de bu. \u0130\u015f ili\u015fkilerinizde baz\u0131 konularda hassas davran\u0131yorsunuz ancak bazen de \u00e7ok duyars\u0131z olabiliyorsunuz. Daha tutarl\u0131 olmaya \u00f6zen g\u00fcnler. Elinize yak\u0131n zamanda toplu para ge\u00e7ebilir.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2018-11-03"},{"id":"3446","yorum":"Bug\u00fcnlerde kendinizi biraz dinlendirme d\u00fc\u015f\u00fcncesine y\u00f6neleceksiniz, i\u00e7sel huzuru bulmak i\u00e7in duygusal konulara bir s\u00fcreli\u011fine ara vereceksiniz. \u0130\u015f ama\u00e7l\u0131 \u015fehir d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kmalar s\u00f6z konusu olabilir. Bu sizin ve partnerinizin aras\u0131nda baz\u0131 sorunlara neden olabilir. Partnerinize onu sevdi\u011finizi belli etmelisiniz aksi halde ilerde pi\u015fman olabilirsiniz.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2018-11-03"},{"id":"3447","yorum":"Son g\u00fcnlerde \u00f6zel hayat\u0131n\u0131zda i\u015fler biraz kar\u0131\u015ft\u0131. Partnerinizle ilgi baz\u0131 var olan sorunlar\u0131n\u0131z art\u0131k son noktaya kadar geldi. Bununla ilgili konu\u015fmal\u0131 ve bir \u00e7\u00f6z\u00fcm bulmal\u0131s\u0131n\u0131z. \u0130\u015f ve e\u011fitiminizi bir arada g\u00f6t\u00fcr\u00fcyorsunuz bu sizi zorluyor ancak bunun sonucunu da ba\u015far\u0131l\u0131 bir \u015fekilde alacaks\u0131n\u0131z. Beslenmenize dikkat etmelisiniz zararl\u0131 g\u0131dalardan uzak duram\u0131yorsunuz.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2018-11-03"},{"id":"3448","yorum":"Bir s\u00fcredir i\u015f hayat\u0131n\u0131zla ilgili bir hayli olduk\u00e7a yo\u011fun g\u00fcnler ya\u015fad\u0131n\u0131z. Daha verimli ve dikkatli olmak i\u00e7in mutlaka dinlenmeli, kendinize zaman ay\u0131rmal\u0131s\u0131n\u0131z. Aksi takdirde dikkatsizlik sonucu \u00f6nemli hatalar yapabilirsiniz. Bu aralar d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcklerinizi kendinize saklasan\u0131z sizin i\u00e7in daha verimli bir g\u00fcn ge\u00e7irebilirsiniz.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2018-11-03"},{"id":"3449","yorum":"Bug\u00fcn g\u00fcne yorgun ve isteksiz ba\u015flayabilirsiniz. Rutin i\u015flerin aras\u0131na tak\u0131l\u0131p kalm\u0131\u015f hayalleriniz sizi yeniden aya\u011fa kald\u0131rabilir. Ak\u015fam saatlerinde kendinize zaman ay\u0131r\u0131n ve hayalleriniz yeniden tazeleyip, harekete ge\u00e7in. Maddi konularda iyi haberlere az zaman kald\u0131. Beklemedi\u011finiz bir yerden para alabiliriniz.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2018-11-03"},{"id":"3450","yorum":"Bug\u00fcnlerde yeni bir a\u015fka yelken a\u00e7abilirsiniz, hatta yak\u0131n zamanda bu durum pek m\u00fcmk\u00fcn duruyor. Siz isterseniz bir\u00e7ok \u015feyi yapabilirsiniz bunu yak\u0131n zaman da g\u00f6rd\u00fcn\u00fcz, neden kendinize olan g\u00fcveniniz bu kadar az bu konu hakk\u0131nda biraz d\u00fc\u015f\u00fcnmekte fayda var. Baz\u0131 ikili ili\u015fkilerinizde sorun olabilir bu konuda dikkatli olmal\u0131s\u0131n\u0131z.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2018-11-03"},{"id":"3451","yorum":"Bug\u00fcn i\u015finizle ilgili sabah saatlerinde beklenmedik bir geli\u015fme ya\u015fayabilirsiniz. \u00c7al\u0131\u015fma arkada\u015flar\u0131n\u0131zla ilgili \u00f6nemli kararlara tan\u0131kl\u0131k edebilir ve gergin bir g\u00fcn ge\u00e7irebilirsiniz. \u00d6zel hayat\u0131n\u0131zda ise, her \u015feyi kar\u015f\u0131 taraftan bekliyorsunuz. Sizin bu kadar isteksiz tavr\u0131n\u0131z kar\u015f\u0131 taraf i\u00e7in olumlu sonu\u00e7lar do\u011furmuyor ve sorunlar birikmeye ba\u015fl\u0131yor, dikkat.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2018-11-03"},{"id":"3452","yorum":"Bu aralar partnerinizi adeta tan\u0131yam\u0131yorsunuz o size \u00e7ok yabanc\u0131 geliyor ancak onun bu halinden ho\u015fnutsunuz zira ili\u015fkiniz canlan\u0131yor. \u0130\u015finizle ilgili baz\u0131 konularda olumlu geli\u015fmeler s\u00f6z konusu bu durum sizi motive ederken bir yandan da daha \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015fman\u0131za neden olacak. Bu aralar elinize fazla miktarda para ge\u00e7ecek ancak siz bu paran\u0131n kontrol\u00fcn\u00fc sa\u011flayamayacaks\u0131n\u0131z.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2018-11-03"},{"id":"3453","yorum":"\u00d6zel hayat\u0131n\u0131z yava\u015f yava\u015f d\u00fczene giriyor. Partnerinizle ilgili kimi konular a\u011f\u0131r a\u011f\u0131r da olsa yoluna giriyor. Biraz daha sab\u0131rl\u0131 ve sakin olmaya gayret g\u00f6stermelisiniz. \u0130\u015finizle ilgili s\u00fcrpriz bir seyahat g\u00fcndeme gelebilir. Haz\u0131rl\u0131ks\u0131z yakalansan\u0131z da bu sizin i\u00e7in \u00f6nemli bir gelecek avantaj\u0131 yaratabilir. Son g\u00fcnlerde artan ba\u015f a\u011fr\u0131lar\u0131na dikkat, can\u0131n\u0131z\u0131 s\u0131kabilir.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2018-11-03"},{"id":"3454","yorum":"Kendinizi yenilemek, yeni \u015feyler yapmak istiyorsunuz. Asl\u0131nda bunun i\u00e7in \u00f6n\u00fcn\u00fczde her hangi bir engel de yok ve i\u015fleri yoluna koyduktan sonra harekete ge\u00e7eceksiniz. \u0130steklerinizi ger\u00e7ekle\u015ftirecek potansiyeliniz var ve bu potansiyeli kullanmak i\u00e7in u\u011fra\u015facaks\u0131n\u0131z. Maddi anlama k\u0131sa d\u00f6nemli de olsa bir dar bo\u011fazdan ge\u00e7iyorsunuz.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2018-11-03"},{"id":"3455","yorum":"Yere sa\u011flam basmak sizin i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli. Bu garantici yap\u0131n\u0131z sayesinde bir\u00e7ok \u015feyin \u00fcstesinden de geliyorsunuz. \u00c7evrenizde ki olumsuz \u00e7atlak sesleri dinlememeye gayret etmelisiniz zira bu sesler sizde motivasyon bozuklu\u011fu yapabilir. Partnerinizle ilgili ili\u015fkileriniz gayet iyi asl\u0131nda tam istedi\u011finiz gibi ve bu sizi mutlu ediyor.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2018-11-03"},{"id":"3456","yorum":"Son g\u00fcnlerde kafan\u0131z bir hayli kar\u0131\u015f\u0131k. Kendinizi ne i\u015fe ne de ili\u015fkinize tam anlam\u0131yla veremiyorsunuz. Akl\u0131n\u0131zda var olan \u015feyleri somutla\u015ft\u0131rmak istiyorsunuz ancak bunu elinizde olmayan durumlardan dolay\u0131 yapam\u0131yorsunuz. Ya bir s\u00fcre kendinizi dinlemeli ya da destek almal\u0131s\u0131n\u0131z. Bug\u00fcnlerde ailenizle ilgili baz\u0131 konularda sorunlar ya\u015fayabilirsiniz.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2018-11-03"}]